Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Archiwum aktualności

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-31 12:07:38

Taką niespodziankę przygotowały najmłodsze przedszkolaki.

Zachęcamy do obejrzenia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-23 11:38:18

Kliknij na obrazek usłyszysz życzenia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-21 10:07:53

 

Zapraszamy na koncert w wykonaniu naszych Przedszkolaków z grupy Maczków- kliknij na obrazek z życzeniami powyżej

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-18 14:02:28

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-04 11:44:06

Decyzją Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Sokółce  po  uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz decyzji SANEPID
w Przedszkolu  w  okresie
od 13.11.2020r.do 17.11.2020r. grupa Maczków ma nauczanie zdalne.

 

Powodem takiego stanu  jest panująca w przedszkolu sytuacja sanitarno - epidemiologiczna.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-12 15:27:36

Ze względu na nietypową sytuację w kraju i na świecie, spowodowaną COVID 19, adaptacja dziecka w Przedszkolu nr 5 w Sokółce będzie miała nieco inny przebieg.

Bez wątpienia jest to trudny czas zmian dla dziecka i rodziców. Od dzieci wymaga się nie tylko przystosowania do nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, zaakceptowania innej niż do tej pory pozycji społecznej; przebywanie w licznej grupie rówieśniczej a przede wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami.

Rodzic jest pełen obaw, niepokoju oddając swoje dziecko pod opiekę wykwalifikowanych jednak obcych wychowawców. Rodzic musi mieć świadomość istoty i wagi współpracy między środowiskiem domowym a przedszkolnym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-21 19:45:13

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie ubezpieczenia od NNW dzieci w placówkach oświatowych, informujemy że w roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy odnośnie ubezpieczenia dzieci od NNW. Powyższe ubezpieczenie jest dobrowolne i tylko od rodziców zależy, czy dziecko będzie ubezpieczone i w jakiej agencji ubezpieczeniowej. Jeżeli Państwo podejmą decyzję o ubezpieczeniu dziecka od NNW, proszę to zrobić we własnym zakresie.
Polisa z mijającego roku szkolnego 2019/2020 jest aktualna tylko do 31 sierpnia 2020 r.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-13 18:49:33

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-13 18:24:55

Gmina Sokółka rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych poprzez remont i modernizację Przedszkola nr 5 w Sokółce.

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
– poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej przedszkola;
– poprawa warunków przebywania dzieci i prowadzenia zajęć w przedszkolu;
– zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu;
– dostosowanie pomieszczeń I piętra do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych;
– uatrakcyjnienie zajęć dla dzieci, dzięki organizacji wydarzeń przez Stowarzyszenie „Barka”.

Przedszkole przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej “BARKA” będzie organizować w wyremontowanych pomieszczeniach dwa razy w roku wydarzenia integracyjne.
Grupą docelową projektu są przede wszystkim dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 5 w Sokółce, które na co dzień będą korzystać z wyremontowanej infrastruktury. Dodatkowo w ramach organizowanych wydarzeń integracyjnych z infrastruktury tej będą korzystać inne dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru gminy Sokółka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już po wakacjach dzieci rozpoczną naukę i zabawę w zmodernizowanych pomieszczeniach I piętra przedszkola. Wykonanie elewacji i docieplenie budynku zaplanowano na 2021 rok.

Dofinansowanie: 541 708,61 zł
Wkład własny: 902 158,43 zł (do całości projektu)
Całkowita wartość projektu: 1 443 867,04 zł
Okres realizacji projektu: II kwartał 2020 – III kwartał 2021

Dofinansowanie zadania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII, działania 8.6, w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-29 11:51:05

Ze wzgledu na trwajace prace remontowe kontakt tylko mailowy.: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-26 10:38:52

Szanowni Rodzice, kochani Wychowankowie!

Kończymy rok szkoly 2019/2020.W tym czasie było wiele zabaw, wiele obaw i mnóstwo wspaniałych chwil. Ten rok był jednak wyjątkowy ze względu na nową sytuację jaką jest pandemia. Musieliśmy się wszyscy dostosować do nowej rzeczywistości – praca zdalna, reżim sanitarny. Dziękuję rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość oraz pomoc jaką uzyskaliśmy w tak trudnym czasie.

Wszystkim przedszkolakom, które jeszcze z nami zostają i będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu
życzę zdrowia, udanych, wspaniałych wakacji i szczęśliwego powrotu we wrześniu. Podczas wakacji nie zapomnijcie o najważniejszym- o bezpieczeństwie.
Dziękuję Radzie Rodziców i pozostałym Rodzicom za owocną współpracę: za liczne działania na rzecz dzieci i za zaangażowanie w życie grup i przedszkola.

Z poważaniem

Lucyna Jolanta Szymańskaq

Dyrektor Przedszkola nr 5

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-26 10:13:29

 

Kochane Sześciolatki

Przyszliście tu trzy lata temu. Świat wtedy wydawał Wam się całkiem inny. Wszystko wokół było piękne i pełne kolorów. Wychodzicie stąd pełni doświadczeń, posiadając większy bagaż wiedzy i wiary we własne możliwości i umiejętności. Janusz Korczak powiedział”” Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Wierzę, że tak było w Naszym Przedszkolu Rozwijajcie swoje pasje , realizujcie swoje marzenia i wspominajcie Nas ciepło.
Życzę Wam jednocześnie udanych wakacyjnych przygód. Odpoczywajcie, cieszcie się życiem.

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce

Lucyna Jolanta Szymańska
 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-24 15:02:56

Ze wzgledu na zgłoszenie rodziców dziecka , którzy są objęci kwarantanną  oraz obawą o zarażenie koronawirusem dzieci i personelu działając na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r. poz. 1408, z 2011 r. poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140), na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492,595, 642, 742 i 780)  oraz zgody  Organu Prowadzącego  OS.04450.15.2020.AŻ z dnia 15.06.2020
zostaje zawieszona działalność Przedszkola nr 5 w Sokółce od dnia 16 czerwca 2020  do odwołania .

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-15 13:15:11

OGŁOSZENIE

Na dyżur wakacyjny zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w czerwcu.

Warunkiem przyjęcia do przedszkola w okresie wakacyjnym jest uiszczenie opłaty za przedszkole do 30 czerwca 2020
(na konto przedszkola do którego będzie uczęszczać dziecko)

Brak opłat spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny.

Numery kont bankowych

Przedszkole nr 3:

Wpłaty opłat stałych - 59 1240 5211 1111 0010 8716 2049

ILOŚĆ GODZIN

OPŁATA

OPŁATA Z KDR

Pobyt 8 h

69,00 zł

34,50 zł

Pobyt 9 h

92,00 zł

46,00 zł

Pobyt 10 h

115,00 zł

57,50 zł

 

Wpłaty opłat za żywienie – 75 1240 5211 1111 0010 8724 1786

Opłata za żywienie za lipiec (23 dni) – 184 zł

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przedszkole nr 4:

Wpłaty opłat stałych – 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017

ILOŚĆ GODZIN

OPŁATA

OPŁATA Z KDR

Pobyt 8 h

63,00 zł

31,50 zł

Pobyt 9 h

84,00 zł

42,00 zł

Pobyt 10 h

105,00 zł

52,50 zł

Wpłaty opłat za żywienie – 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015

Opłata za żywienie za sierpień (21 dni) – 168 zł

KDR – skrót „KARTA DUŻEJ RODZINY”

W opłatach uwzględniona jest podstawa programowa.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-08 11:28:50

Kliknij na obrazek- NIESPODZIANKA

Życzenia Różyczkom i Sasankom

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 09:22:54

INFORMACJA OD PANI BURMISTRZ

"Informuję, iż od 25 maja będą otwarte sokólskie przedszkola i miejski żłobek. Deklarowałam, że otworzymy te placówki, gdy będziemy mieć pewność, że wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa są zachowane. Ponieważ wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną, poprosiłam Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o sprawdzenie, czy spełnione są wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w naszych placówkach oświatowych. Przedszkola, żłobek i szkoły podstawowe są zaopatrzone w płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mają opracowane i wdrożone niezbędne procedury dotyczące funkcjonowania w stanie epidemii. Zwróciłam się również do Podlaskiego Wojewody o wykonanie testów pracownikom szkół i przedszkoli, gdyż uważam, że wykonanie tych badań jest działaniem koniecznym, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

            Zwracam się z apelem do Rodziców, aby przeanalizowali ryzyko związane z zachorowaniem na COViD-19 i przyprowadzili dziecko do przedszkola czy żłobka, tylko w uzasadnionych przypadkach. Informacje o tym, jak będzie wyglądała praca placówek w nowym reżimie sanitarnym, jakie są obowiązki dyrektora, pracowników i rodziców w tej wyjątkowej sytuacji epidemicznej, zawarte są w procedurach bezpieczeństwa opracowanych przez Referat Oświaty i poszczególne jednostki oświatowe. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, których oboje rodzice pracują, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proszę Rodziców o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola, o wyjaśnienie sytuacji związanej z epidemią. Zgodnie z wytycznymi w sali, w której przebywać będzie grupa dzieci usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W salach żłobkowych i przedszkolnych z podłóg usunięto dywany i wykładziny. Dzieciom jako miejsce do zabawy pozostaną materace i stoliki. W kącikach zabaw nie będzie pluszaków, lalek, wózków, książeczek, puzzli. Dzieci będą musiały zachować dystans od swoich rówieśników, oraz pani wychowawczyni. Istnieje również obawa, że środki w postaci płynów, przy częstym dezynfekowaniu podłóg, stolików, krzesełek, leżaków, klocków i innych zabawek, mogą wywołać u małych dzieci alergię.

            Od przyszłego tygodnia nastąpi powolny powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Zgodnie z rządowymi wytycznymi przywrócona została możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjnych. Realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji, aby lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, personelu i rodziców. Dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w przygotowanie placówek do ponownego otwarcia, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-21 15:50:22

W tym trudnym czasie koronawirusa nasze Przedszkolaki przygotowały
niespodziankę z  okazji Dnia Matki

Grupa Frezji pod kierunkiem Pani Agnieszki  wraz z rodzicami nagrała  filmik z wierszami o Mamie.

Wszystkiim  Mamom życzymy  dużo uśmiechu i radości z życia.

Oto nasi aktorzy i filmik:(kliknij na zdjecie)

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-18 14:54:47