To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności
   

 

Aktualności

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 4 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do danej placówki.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku przez Rodzica, Burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym – 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny – 12 pkt;
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt;

W załączniku podane są terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka.

DO POBRANIA: Terminy rekrutacji

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 3. Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny
 4. Oświadczenie o uczeniu się w systemie dziennym
 5. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola
komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-24 11:55:39

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-09 15:07:35

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-31 10:57:55

Nasze Przedszkolaki brały udział w III edycji akcji przedświatecznej " Serce za Odwgę",
której celem było przygotowanie kartek świątecznych dla Weteraniów Wojennych
Kończymy ten rok 2018  z taką cudowną kartką od Pana Józefa weterana
Wzruszył Nas  list z opłatkiem , kartką i życzeniami.
Panie Józefie dziękujemy serdecznie .

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-31 10:48:07

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-20 15:07:19

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami.A tu Taki sukces

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-13 12:34:37

Od 3 do 4 grudnia 2018 trwał kiermasz ciast w naszym Przedszkolu .
Cel: zbiórka na protezę nogi Joannie Szyłak .

Serdeczne dziękujemy Rodzicom i Pracownikom (za wspaniałe wypieki i hojne wpłaty)
oraz mieszkańcom za zakup ciast
Zebraliśmy 2300 złotych 36 gr.
Dziękujemy z całego serca.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-12-05 15:21:37

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-11-15 15:03:36

Andrzej Kozłowski jest aktorem, muzykiem, multiinstrumentalistą. Interesuje się etnomuzykologią, tworzy własne instrumenty. Z warzyw i owoców tworzy cuda.
Gra głównie na pile. W repertuarze ma muzykę ludową, klasyczną i jazzową

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-10-23 10:04:48

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-19 08:36:31