Przedszkole nr 5 w Sokółce

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

rok temu

Ministerstwo Zdrowia działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci
i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych
skierowało list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Skuteczność tej formy działań profilaktycznych, jaką stanowią szczepienia ochronne,
zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania rodziców oraz opiekunów dzieci.
Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie dostępne
w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy
Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/