Przedszkole nr 5 w Sokółce

Dyżur Wakacyjny 2022

rok temu

W  okresie  wakacyjnym  planowany  jest  dyżur  przedszkoli:

Lipiec:

Przedszkole Nr 1 ul. Sikorskiego 4;  tel. 85-711-20-96

Przedszkole Nr 2 ul. Osiedle Zielone 5;  tel. 85-711-20-43

Przedszkole Nr 4 ul. Kołłątaja 22; tel. 85-711-24-66

Sierpień:

Przedszkole Nr 3 ul. Kresowa 73; tel. 85-711-25-05

Przedszkole Nr 5 ul. Osiedle Centrum 18;  tel. 85-711-25-39

Zapraszamy  do  zapisów dzieci rodziców, którym  niezbędne  jest  zapewnienie  opieki  w  czasie wakacji

Terminy zgłoszenia na poszczególne miesiące dyżuru wakacyjnego:

  • Od 11 maja 2022 do 20 maja 2022 (zgłoszenie w przedszkolu, do którego teraz uczęszcza dziecko- do wychowawcy )
  • Od 23 maja 2022 do 31 maja 2022 wypełnienie wniosku w wybranym dyżurującym przedszkolu.

Liczba miejsc w przedszkolach jest ograniczona.

Kryteria zapisania dziecka na dyżur wakacyjny:

  1. Oboje rodzice pracujący lub pracująca osoba samotnie wychowująca dziecko – oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
  2. Deklarowany co najmniej 7 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu oraz 3 posiłki przez cały miesiąc dyżuru.

2 czerwca 2022 r. wywieszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w przedszkolach.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty do dnia 10 czerwca 2022 r. (kwota zaksięgowana na koncie dyżurnego przedszkola). W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i numer przedszkola dyżurującego.

Numery kont bankowych

 

Przedszkole nr 1: (lipiec)

Wpłaty opłat stałych - 48 1240 5211 1111 0010 8715 7494

Pobyt 7 h – 42 zł

Pobyt 8 h – 63 zł
Pobyt 9 h – 84 zł
Pobyt 10 h – 105

 

Wpłaty opłat za żywienie – 37 1240 5211 1111 0010 8724 1500

Opłata za żywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

 

Przedszkole nr 2: (lipiec)

Wpłaty opłat stałych – 64 1240 5211 1111 0010 8715 9049

Pobyt 7 h – 42 zł

Pobyt 8 h – 63 zł
Pobyt 9 h – 84 zł
Pobyt 10 h – 105 zł

 

Wpłaty opłat za żywienie – 33 1240 5211 1111 0010 8724 1669   

Opłata za żywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

 

Przedszkole nr 3: (sierpień)

Wpłaty opłat stałych - 59 1240 5211 1111 0010 8716 2049

Pobyt 7 h – 44 zł

Pobyt 8 h – 66 zł
Pobyt 9 h – 88 zł
Pobyt 10 h – 110

 

Wpłaty opłat za żywienie – 75 1240 5211 1111 0010 8724 1786

Opłata za żywienie za sierpień (22 dni) – 176 zł

 

Przedszkole nr 4: (lipiec)

Wpłaty opłat stałych – 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017

Pobyt 7 h – 42 zł

Pobyt 8 h – 63 zł
Pobyt 9 h – 84 zł
Pobyt 10 h – 105

 

Wpłaty opłat za żywienie – 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015

Opłata za żywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

 

Przedszkole nr 5: (sierpień)

Wpłaty opłat stałych - 33 1240 5211 1111 0010 8716 3293  

Pobyt 7 h – 44 zł

Pobyt 8 h – 66 zł
Pobyt 9 h – 88 zł
Pobyt 10 h – 110

Wpłaty opłat za żywienie – 63 1240 5211 1111 0010 8724 2099

Opłata za żywienie za sierpień (22 dni) – 176 zł

W sprawie zwolnień i ulg proszę kontaktować się z dyżurującym przedszkolem.

WYPRAWKA – DYŻUR WAKACYJNY

       Wyprawka dla dzieci uczęszczających na zajęcia do przedszkola w czasie wakacji:

2 bloki,  kredki typu bambino, kreda kolorowa, mazaki, plastelina, kolorowanka, farby plakatowe, dwa ręczniki papierowe  lub 25 zł na zakup w/w materiałów.

Wyprawka będzie zbierana na początku dyżuru.

Ponadto każde dziecko przynosi do przedszkola wyraźnie i trwale podpisane imieniem i nazwiskiem:

  • kapcie;
  • ubranie na zmianę;