Przedszkole nr 5 w Sokółce


Wędrujące stopy projekt Kraina zmysłów

ponad 2 lat temu

Zajęcia pn. „Wędrujące stopy” prowadzi nauczycielka Edyta Milczarska

Cel: rozwijanie przedsiębiorczości, inicjatywności dzieci, współpracy w grupie i kreatywności.

Zajęcia prowadzone w dwóch, 8-osobowych grupach, 16U, średnio 1/raz w miesiącu na grupę, łącznie zrealizowanych zostanie 20 h dydaktycznych zajęć. Zajęcia są skierowane głównie do dzieci 5-6 letnich. Zajęcia taneczno-ruchowe rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywność, sprawność ruchową, kreatywność i współpracę w grupie. Zabawy i gry ruchowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju psychoruchowego dziecka. Poprzez działanie, dzieci rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, pamięć, mowę, wyobraźnię, percepcję wzrokową, słuchową i uwagę. Kształtują umiejętności społeczne i emocjonalne. Rozwijają sprawność fizyczną i podnoszą stan zdrowia zapobiegając schorzeniom, rozładowując napięcia nerwowe, podnosząc wydolność układu krążenia, oddychania, przemiany materii, wzmacniając odporność na niekorzystne zmiany środowiska i choroby, korygują wady postawy i kompensują różnego rodzaju braki i odchylenia rozwojowe. Podczas zajęć rozwijana będzie przedsiębiorczość i inicjatywność , rozumiana jako zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Dzieci poprzez udział w grach i zabawach muzycznych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu będą rozwijać pożądane kompetencje i postawy.

Dodaj komentarz