Przedszkole nr 5 w Sokółce


Zajęcia logopedyczne z projektu Kraina Zmysłów

ponad 2 lat temu

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda mgr Agnieszka Puszko

(zajęcia skierowane wyłącznie do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) Zajęcia prowadzone w dwóch 4-osobowych grupach, 8U, średnio 1 raz w miesiącu, łącznie 20 h. 1 godzina - 60 min. Zajęcia przeznaczone głównie do dzieci 4-6 letnich.

Cele:

- usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- zachęcanie dzieci do ćwiczeń i zabaw logopedycznych,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych ćwiczących aparat mowy, zabawy logopedyczne, gry rywalizacyjne polegające na nauce prawidłowego dmuchania z wykorzystaniem np. dmuchajek

Dodaj komentarz