Przedszkole nr 5 w Sokółce

Akademia Przedszkola

  W  ramach projektu pt. „Akademia Przedszkolaka” RPPD.03.01.01-20-0048/15, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
prowadzone są zajęcia dla dzieci w okresie
od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

1. Harmonogram zajęć w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

 

Działanie 1: Zajęcia Zabawy z językiem angielskim

Działanie 2: Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne Wesołe Minionki

Działanie 3: Zajęcia Mały konstruktor

Działanie 4: Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne Raz, Dwa, Trzy

Działanie 5: Zajęcia Mały badacz

Działanie 6:Zajęcia Twórczy Przedszkolak-Sensoplastyka ®

 

 1. Konsultacje psychologa z rodzicami - mgr Alina Jakimiec
  31.10.2016 r.- 14.30-16.30
  9.11.2016 r.14.30-16.30
  14.12.2016 r. 14.30-16.30
  11.01.2017 r.14.30-16.30

  15.02.2017 r.14.30-16.30
  15.03.2017 r. 14.30-16.30

( terminy kolejnych spotkań zostaną podane do wiadomości)

 1. Indywidulana pomoc dodatkowych specjalistów w oddziałach specjalnych :
  - psycholog -6 godzin
  - socjoterapeuta- 6 godzin
  - logopeda- 6 godzin
  - neurologopeda- 1 godzina

  - surdopedagog- 1 godzina