Przedszkole nr 5 w Sokółce

Projekt 2017/2018

W ramach projektu pt. Nowoczesne Przedszkole” RPPD.03.01.01-20-0223/16, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018  roku w naszym przedszkolu realizujemy:

 1. Zajęcia rozwijajace umiejętności społeczne
 2. Spotkania z językiem niemieckim
 3. Warsztaty z programowania:
  -Aplikacja lego education
  - Poznajemy zestaw Lego
  - Metamorfoza żaby- projekt
  -Baza księżycowa-projekt
  -Samochód wyścigowy projekt
  -Milo łazik naukowy-projekt

  -Trzęsienie ziemi
  -Wesołe  dinozaury
  -Zimowa czapka
  - Kwiaty dla dziewczynek
  -Świąteczny Kurczak
  -Wielkanocny koszyczek
 4. Zajecia socjoterapeutyczne
 5. Koło taneczne
 6. Sprawne dłonie( metoda :Terapii Ręki i Sensoplastyka®)
 7. -- październik 2017
 8. listopad 2017                                        listopad 2017
  - grudzień 2017                                      grudzień 2017

  - styczeń 2018                                         styczeń 2018
  _luty 2018                                                          luty 2018
  - marzec 2018                                                       - marzec 2018
  _ kwiecień 2018                                                     - kwiecień 2018
  - maj 2018                                                               - maj 2018
 9. Zajęcia logopedyczne