Przedszkole nr 5 w Sokółce

O nas

Rok szkolny 2022/2023

 1. Grupy przedszkolne 2022/2023
 2. Kadra pedagogiczna i specjaliści
 3. Program wychowania przedszkolnego
 4. Plan pracy na rok szkolny 2022/2023
 5. Nasze sukcesy 2022/2023
 6. Piszą o Nas
 7. Przetargi

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym
oraz w aktach wykonawczych  w tym w szczególności  podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

Posiłki: 8.30-9.00- śniadanie

            11.30-12.00- obiad

            14.00-14.30 - podwieczorek

W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu organizowane są zabawy i zajęcia:  rytmiczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, konstrukcyjne i inne ( wynikające z zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci).

Przyprowadzanie dzieci od 6.30 do 8.30. Odbieranie od 14.00 do 16.30( w zależnosci od deklarowanych godzin )

Rok szkolny 2021/2022

 1. Grupy przedszkolne 2021/2022
 2. Kadra pedagogiczna i specjaliści
 3. Program wychowania przedszkolnego
 4. Plan pracy na rok szkolny 2021/2022
 5. Nasze sukcesy 2021/2022
 6. Piszę o Nas
 7. Przetargi

 

 

 

 

Grupy przedszkolne 2022/2023

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA  i specjaliści w 2022/2023

Dyrektorem przedszkola  jest  mgr Lucyna Jolanta Szymańska.

 W przedszkolu zatrudnionych jest 41 osób: 

 • 21 nauczycieli :w tym dyrektor  i nauczyciele religii
 • 20  pracowników obsługi i administracji 

SPECJALIŚCI  :

 • Psycholog: mgr Aneta Gardziejczyk
 • Logopeda:  mgr Agnieszka Puszko,
 • Neurologopeda :mgr Agnieszka Olechno
 • Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej: mgr Lucyna Jolanta Szymańska,mgr Lucyna Śliżewska,mgr Marta Drożdżewicz
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna: mgr Anna Trzeciak
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
  mgr Anna Drożdżewicz,  mgr Lucyna Śliżewska,  mgr Marta Drożdżewicz,  mgr Agnieszka Olechno, mgr Paulina Malesza
 • Edukacja i rehabilitacja osóbz niepełnosprawnością intelektualną: mgr Agnieszka Januszko, mgr Barbara Słoma
 • Fizjoterapeuta: mgr Paulina Malesza
 • gimnastyka korekcyjna: mgr Anna Klim,
 • gimanstyka korekcyjno- kompensacyjna :mgr Ewa Czaplejewicz
 • pedagogika korekcyjna: mgr Anna Drożdżewicz
 • język angielski : mgr Lucyna Śliżewska, mgr Barbara Słoma, mgr Agnieszka Januszko
 • oligofrenopedagodzy: mgr Barbara Słoma, mgr Marta Drożdżewicz, mgr Lucyna Śliżewska, mgr Anna Drożdżewicz, mgr Paulina Malesza
 • pedagogika rewalidacyjna: mgr Magdalena Łukaszuk
 • specjalista Treningu Umiejętności Społecznych: mgr Lucyna Jolanta Szymańska, mgr Agnieszka Kasperowicz, mgr Agnieszka Olechno, mgr Anna Drożdżewicz, mgr Lucyna Śliżewska
 • specjalista Terapii Ręki: mgr Agnieszka Olechno, mgr Lucyna Jolanta Szymańska
 • trener I i II stopnia: Lucyna Jolanta Szymańska
 • szachy: Małgorzata Dębko, Agnieszka Olechno
 • technik BHP-  mgr Małgorzata Dębko
 • Programowanie:  mgr Małgorzata Dębko,  mgr Anna Klim
 • mediator szkolny: Lucyna Jolanta Szymańska
 • Doradca zawodowy- mgr Agnieszka Kasperowicz
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny:mgr Marta Drożdżewicz- koordynator wwrd;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- koordynator : mgr Agnieszka Puszko

 

 


 

 

 

 


ARCHIWUM

Rok szkolny 2020/2021

 1. Grupy przedszkolne 2020/2021
 2. Kadra Pedagogiczna i specjaliści
 3. Program wychowania przedszkolnego
 4. Plan pracy na rok szkolny 2020/2021
 5. Nasze sukcesy
 6. Piszę o Nas
 7. Przetargi

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 5 w Sokółce
Strona głowna  /  O nas
O nas
 

 

Rok szkolny 2020/2021

 1. Grupy przedszkolne 2020/2021
 2. Kadra Pedagogiczna i specjaliści
 3. Program wychowania przedszkolnego
 4. Plan pracy na rok szkolny 2020/2021
 5. Nasze sukcesy
 6. Piszę o Nas
 7. Przetargi

 

Grupy przedszkolne 2021/2022  

Grupa Tulipany

Grupa Krokusy

Grupa Stokrotki

Grupa Bratki

Grupa Storczyki

Grupa Frezje

Grupa Maczki

Grupa Różyczki

Grupa Sasanki

ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Grupy przedszkolne 2019/2020
 2. Kadra pedagogiczna
 3. Program wychowania przedszkolnego Trampolina PWN
 4. Plan pracy na  rok szkolny 2019/2020
 5. Koła zainteresowań w roku 2019/2020:
 1. Piszą o Nas
 2. Sukcesy 2019/2020
 3. Szkolenia
 4. Wolontariat
 5. Akcja Zdrowo i Sportowo

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Grupy przedszkolne 2018/2019 i kadra pedagogiczna
 2. Program wychowania przedszkolnego Trampolina PWN
 3. Plan pracy na  rok szkolny 2018/2019
 4. Koła zainteresowań w roku 2018/2019
    koło logopedyczne Gaduła
    koło Mali Programiści
    koło Wesołę Szachy
    koło taneczne Perełki Piątki

    koło kulinarne Bułka z masłem
 5. Kalendarz imprez, uroczystości i akcji 2018/2019
 6. Piszą o Nas
 7. Sukcesy 2018/2019

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. GRUPY PRZEDSZKOLNE 2017/2018 i Kadra pedagogiczna
 2. Dokumenty w roku szkolnym 2017/2018

-Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku

-Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

-Statut Przedszkola

-Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole- koła zainteresowań

-Kalendarz imprez i uroczystości

-Kalendarz akcji

-Raporty z ewaluacji wewnętrzej

 

 

 


 

ROK SZKOLNY  2016/2017
 
 

 

 

 

ARCHIUM biegłych

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Grupy przedszkolne 2019/2020
 2. Kadra pedagogiczna
 3. Program wychowania przedszkolnego Trampolina PWN
 4. Plan pracy na  rok szkolny 2019/2020
 5. Koła zainteresowań w roku 2019/2020:
 1. Piszą o Nas
 2. Sukcesy 2019/2020
 3. Szkolenia
 4. Wolontariat
 5. Akcja Zdrowo i Sportowo

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Grupy przedszkolne 2018/2019 i kadra pedagogiczna
 2. Program wychowania przedszkolnego Trampolina PWN
 3. Plan pracy na  rok szkolny 2018/2019
 4. Koła zainteresowań w roku 2018/2019
    koło logopedyczne Gaduła
    koło Mali Programiści
    koło Wesołę Szachy
    koło taneczne Perełki Piątki

    koło kulinarne Bułka z masłem
 5. Kalendarz imprez, uroczystości i akcji 2018/2019
 6. Piszą o Nas
 7. Sukcesy 2018/2019

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. GRUPY PRZEDSZKOLNE 2017/2018 i Kadra pedagogiczna
 2. Dokumenty w roku szkolnym 2017/2018

-Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku

-Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

-Statut Przedszkola

-Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole- koła zainteresowań

-Kalendarz imprez i uroczystości

-Kalendarz akcji

-Raporty z ewaluacji wewnętrzej

 

 

 


 

ROK SZKOLNY  2016/2017
 
 

Grupy przedszkolne 2020/2021

Grupa Tulipany

Grupa Krokusy

Grupa Stokrotki

Grupa Bratki

Grupa Storczyki

Grupa Frezje

Grupa Maczki

Grupa Różyczki

Grupa Sasanki

 

 

 

 

 

 

 


Materiały archiwalne
Grupy przedszkolne 2019/2020
 
                      mgr Anna Klim
                      mgr Małgorzata Dębko
                      mgr Paulina Malesza
                      mgr Agnieszka Żemajduk
                      mgr Edyta Milczarska
                      mgr Justyna Bajko
                      mgr Aneta Gardziejczyk
                      mgr Agnieszka Olechno
                      mgr Lucyna Śliżewska
                      mgr Agnieszka Deresz
                      mgr Marta Drożdżewicz
                      mgr Anna Drożdżewicz

Psycholog: mgr Alina Jakimiec

Pedagog/terapeuta: mgr Lucyna Jolanta Szymańska

Logopeda: mgr Paulina Bitiucka; mgr Agnieszka Puszko, mgr Agnieszka Olechno

Fizjoteraputa: mgr Paulina Malesza

 
Grupy Przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018
 • Grupa Storczyki-3-4latki
                      mgr Justyna Domin
                      mgr Agnieszka Gieniusz
 • Grupa Frezje-3-latki
                      mgr Aneta Gardziejczyk
                      mgr Agnieszka Żemajduk
 • Grupa Stokrotki-4-5latki
                      mgr Lucyna Szymańska
                      mgr Agnieszka Olechno
 • Grupa Bratki 5latki
                      mgr Jolanta Grabińska
                      mgr Agnieszka Puszko
 • Grupa Maczki -6latki
                      mgr Anna Klim
                      mgr Małgorzata Dębko
 • Grupa Różyczki
                      mgr Lucyna Śliżewska
                      mgr Agnieszka Deresz
 • Grupa Sasanki
                      mgr Barbara Słoma
                      mgr Katarzyna Żywolewsk

Psycholog: mgr Alina Jakimiec

Socjoterapeuta: mgr Dorota Romanowicz

Logopedzi: mgr Agnieszka Andrzejewska - Wydra
                   mgr Paula Bitiucka
Fizjoterapeuta: mgr Paulina Malesza

 
 
GRUPY PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
 
Grupa Maczków( 5 latki) -
             
    mgr Anna Klim i mgr Małgorzata Dębko
Grupa Stokrotek (3-4 latki)-
                mgr Agnieszka Olechno i mgr Lucyna Szymańska
Grupa Bratków( 4-5 latki)-
             mgr Joanna Kozłowska i mgr Anna Trzeciak
 
 
Grupy specjalne:
 
   Różyczki- mgr Lucyna Śliżewska i mgr Katarzyna Żywolewska
  Sasanki- mgr Agnieszka Deresz i mgr Justyna Czerech

 
KADRA PEDAGOGICZNA 2020/2021

Dyrektorem przedszkola  jest  mgr Lucyna Jolanta Szymańska od roku 2007

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 38 osób: 

 • 21  nauczycieli (w tym dyrektor)
 • 17  pracowników obsługi i administracji 
 •  Cała kadra pedagogiczna posiada studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

SPECJALIŚCI NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Psycholog: mgr Agata Siwicka

Logopeda:  mgr Agnieszka Puszko,
                   mgr Agnieszka Olechno

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej: mgr Lucyna Jolanta Szymańska
                                                                           mgr Lucyna Śliżewska

Pedagodzy  z uprawnieniami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną:
                                                                           mgr Anna Drożdżewicz
                                                                           mgr Lucyna Śliżewska

                                                                           mgr Marta Drożdżewicz

                                                                           mgr Agnieszka Olechno

Fizjoteraputa: mgr Paulina Malesza

gimnastyka korekcyjna: mgr Anna Klim

język angielski : mgr Lucyna Śliżewska

oligofrenopedagodzy: mgr Anna Drożdżewicz

                                   mgr Marta Drożdżewicz

specjalista Treningu Umiejętności Społecznych: mgr Agnieszka Kasperowicz
                                                                             mgr Lucyna Jolanta Szymańska

specjalista Terapii Ręki: mgr Agnieszka Olechno
                                       mgr Lucyna Jolnta Szymańska

trener I i II stopnia: Lucyna Jolnta Szymańska

szachy- Małgorzata Dębko
            Agnieszka Olechno
technik BHP-  mgr Małgorzata Dębko

Programowanie:  mgr Małgorzata Dębko

                           mgr Anna Klim
 

mediator szkolny: Lucyna Jolanta Szymańska

 

Staże zawodowe nauczycieli :

 • 2 nauczycielki odbywają staż na nauczyciela dyplomowanego
 • 1 nauczycielka odbywa staż na nauczyciela mianowanego
Aktualnie:
 • 6 nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • 3 posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • 8 stopień nauczyciela kontraktowego 
 • 4 stopień nauczyciela stażysty

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2016/2017
 

Dyrektorem przedszkola  jest  mgr Lucyna Jolanta Szymańska.

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 21 osób: 

 •  10  nauczycielek (w tym dyrektor)
 • 11  pracowników obsługi i administracji 
 •  Cała kadra pedagogiczna posiada studia wyższe

Staże zawodowe nauczycieli :

 • 2 nauczycielki odbywają staż na nauczyciela mianowanego
 • 1 nauczycielka odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego
Aktualnie:
 • 3 nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • 2 posiada stopień nauczyciela mianowanego
 • 4 stopień nauczyciela kontraktowego 
 • 1 stopień nauczyciela stażysty
 
 

      
 
Informacje o przedszkolu
Piszą o nas:
2022/2023
 1. Pyza podróżniczka z Alwerni w Sokółce z Przedszkolakami z Przedszkola nr 5

 2. Rodzinne warsztaty plastyczne -isokolka.eu

 3. Zbiórka na rzecz Ukrainy w naszym przedszkolu- sokolka.pl

 4. Bratki na spotkaniu z Leonardą Szubzdą w bibliotece

 5. Aniołkowe granie 2022:

  https://sokolka.pl/2022/01/26/aniolkowe-granie-w-przedszkolu-nr-5/

  https://isokolka.eu/sokolka/42690-aniolkowe-granie-po-raz-czwarty-w-przedszkolu-foto

  film:
  https://www.youtube.com/watch?v=0wlHB93JdXs

  https://sokolka.tv/index.php/19100-aniolkowe-granie-w-przedszkolu-nr-5-zdjecia

  http://www.infosokolka.pl/artykul,aniolkowe-granie-w-sokolskiej-piateczce-2.html

 6. Sukces Zuzanki z grupy Tulipanów w Konkursie Recytatorskiem 2022

 7. isokolka.pl-Porozmawiajmy po angielsku

 8. Aniołkowe granie 2020- isokolka

 9. Dzień Przedszkolaka i Sprzątanie świata wraz z konkursem ekologicznym 2019

 10. Konkurs recytatorski 2019- Witamy Wiosnę

 11. Koncert dobrych uczynków-sokolka.pl

 12. V Sprintem do Maratonu 2019

 13. Śniadanie mistrzów- zakończenie maratonu 2019- sokolka.tv

 14. Aniołkowe granie 2019- info sokółka

 15. NIECODZIENNY koncert- isokolka.pl

 16. Koncert Aniołków 2019- sokolka.tv

 17. Sprintem do maratonu- sokolka.tv

 18. Dzień autyzmu 2018 na stronie sokolka.pl

 19. Śpiewam z mamą 2016 ,maj

 20. http://isokolka.eu/sokolka/7620-ich-ulubiency-konkurs-fotograficzny-dla-przedszkolakow-foto

 21. ExtraPolska- Zajęcia pokazowe z angielskiego

 22. Miedzynarodowa konferencja w przedszkolu

 23. Przedszkolaki pieką ciasteczka w Zespole Szkół Rolniczych

 24. isokolka.eu-Jakie przygody miała choinka-spotkanie opłatkowe

 25. isokolka.eu-Pasowanie na przedszkolaka

 26. sokolka.pl- Bezpiecznie z Mrówką

 27. isokolka.eu- z Mrówką bezpieczniej

 28. Wolontariusze w przedszkolu

 29. Przedszkolaki i ksiażka- Światowy Dzień Ksiażki

 30. Co z Nami będzie?

 31. Nie przenoście nam...

 32. Robimy pizzę

 33. Remont naszego I pietra 2020 sierpień

 34. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021 maj

 35. Kraina Zmysłów w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

 36. Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce

 37. Przedszkolaki #MuremZaPolskimMundurem listopad 2021

 

 NASZE SUKCESY

PRZETARGI

Wykonanie dachu i elewacji 2021

PI.I.271.3.2021 Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia: Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce - wykonanie elewacji i dachu

 

PRZETARG NA windę 2016

GR.271.80.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna.

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna.

Załączniki do treści

PRZETARG modernizaja przedszkola etap II :

GR.271.29.2016 Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu Maluch - edycja 2016 moduł I oraz modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap.

 
Załączniki:

 

 

 
INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020

 

Dyrektorem przedszkola od 2007 roku jest  mgr Lucyna Jolanta Szymańska.

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 32 osoby: 

 • 15 nauczycieli (w tym dyrektor)  oraz 2 specjalistów
 • 15  pracowników obsługi i administracji 
 •  Cała kadra pedagogiczna posiada studia wyższe

Staże zawodowe nauczycieli :

 • 2 nauczycielki odbywają staż na nauczyciela dyplomowanego
Aktualnie:
 • 4 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • 4 posiada stopień nauczyciela mianowanego
 • 4 posiada stopień nauczyciela  kontraktowego
 • 3 rozpocznie staż na nauczyciala stażystę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MODEL ABSOLWENTA
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci  w następujących obszarach:
 
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
z  dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach     zadaniowych.
 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       obdarza uwagą dzieci idorosłych, aby rozumieć to, co mówią
i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu,
w przedszkolu, na ulicy;
2)       przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3)       w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4)       wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5)       umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
 
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2)       właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3)       samodzielnie korzysta z toalety;
4)       samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
5)       utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 
3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2)       mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3)       uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4)       w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
 
4.   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie
o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2)       grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3)       stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
 
5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2)       dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3)       jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4)       uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 
6.   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia
i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2)       orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
i korzystaniu ze środków transportu;
3)       zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4)       wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5)       próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 
7.   Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)       wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2)       odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
 
8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach
i muzykowaniu;
2)       dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3)       tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
4)       w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 
9.   Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2)       umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)
w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3)       wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
 
10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje
z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2)       używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3)       interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi
w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają,
i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
 
11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2)       wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu
i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 
12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2)       wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3)       potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt
w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 
13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2)       wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3)       ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
4)       rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5)       wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6)       zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę
w szkole podstawowej:
1)       potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2)       potrafi uważnie patrzeć aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
3)       dysponuje sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,
4)       interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania,
5)       słucha opowiadań, baśni, rozmawia o nich, interesuje się książkami,
6)       układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej,
7)       rozumie sens podanych informacji w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 
1)     wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie czym się zajmują i gdzie pracują,
2)     zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np: policjant, strażak,
3)     wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
4)      nazywa godło i flagę państwową, zna polski Hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
5)      wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
 
 
 
 
 
AKCJE w których uczestniczymy 
 
 
 • AKADEMIA AQUAFRESH- zajęcia z zakresu prawidłowego        dbania o higienę jamy ustnej;
   
 • - poprawa jakości odżywiania dzieci i poszerzanie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania
 
 
 • Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Już trzeci rok będziemy realizowali działania tego programu.
 
 •    realizujemy program Klubu Czytajacych Przedszkoli.
 • bierzemy aktywny udział w Akcji Przedszkole bez Przemocy.
 • Mamo tato wolę wodę

PROGRAMY
w roku szkolnym 2014/2015 pracujemy w oparciu
o program wychowania przedszkolnego Dziecko w swoim żywiole z Nowej Ery
--------------------------------------------------------------------------------------
 
w roku szkolnym 2013/2014  pracujemy w oparciu
o
program Kalendarz Przedszkolaka
 
PROGRAMY WŁASNE REALIZOWANE W 2013/2014 ROKU:
 
 • Będę przedszkolakiem -program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 • Program koła plastycznego " Mały artysta" autorstwa Agnieszki Olechno umożliwiający rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych
 • Program koła teatralnego Zielone Żabki umożliwiający wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy , a także aktywności emocjonalnej i ruchowej autorstwa Małgorzaty Dębko
 • Program rytmiczny  Wszystko gra, rozwija zainteresownia muzyczne, kształci umiejętności odbioru i przetwarzania muzyki autorstwa Anny Klim
 • Prgram taneczny Perełki Piątki opracowany przez Lucynę Szymańską -opanowanie prostych układów tanecznych do muzyki wspołczesnej
 • Program badawczy  Mali badacze- autorstwa Anny klim- prowadzeni i obserwacja zjawisk
 • Program nauki jezyka angielskiego Sunflowers  Lucyny Śliżewskiej.W codziennych sytuacjach przedszkolaki utrwalają słownictwo w jezyku angielskim.Wszyskie grupy przedszkolne naukę jezyka angielskiego mają bezplatnie

 
 
w roku szkolnym 2012/2013
 
Pracujemy w oparciu o  Program wychowania przedszkolnego
"
Od przedszkolaka do pierwszaka"Iwony Brody
 
PROGRAMY WŁASNE REALIZOWANE W 2012/2013 ROKU:
 
 • Będę przedszkolakiem -program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 • Program koła plastycznego " Mały artysta" autorstwa Agnieszki Olechno umożliwiający rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych
 • Program koła teatralnego Zielone Żabki umożliwiający wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy , a także aktywności emocjonalnej i ruchowej autorstwa Małgorzaty Dębko
 • Program muzyczno-rytmiczny  Wszystko gra, rozwija zainteresownia muzyczne, kształci umiejętności odbioru i przetwarzania muzyki autorstwa Anny Klim
 

 
w roku szkolnym 2011/2012

Pracujemy w oparciu o  Program wychowania przedszkolnego
"
Od przedszkolaka do pierwszaka"

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego (995,11 kB)

 

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki - w rozwiązaniach programowo metodycznych - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej.

Program precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł, zamiar, strategie pracy i celów operacyjnych, zwanych tez szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia, umiejętności dzieci. Program zawiera także wiadomości, treści, które dziecko opanuje i zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych. Cele operacyjne wynikają z celów ogólnych. Taki układ treści w znacznym stopniu ułatwia opracowywanie narzędzi badawczych, niezbędnych do diagnozowania osiągnięć wychowanków.

PROGRAMY WŁASNE w roku szkolnym 2011/2012: 
 • Będę przedszkolakiem -program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 • Program koła plastycznego " Mały artysta" autorstwa Agnieszki Mazuryk umożliwiający rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych
 • Program koła teatralnego Zielone Żabki umożliwiający wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy , a także aktywności emocjonalnej i ruchowej autorstwa Małgorzaty Dębko
 • Program muzyczno-rytmiczny  Wszystko gra, rozwija zainteresownia muzyczne, kształci umiejętności odbioru i przetwarzania muzyki autorstwa Anny Klim
 • Odkrywanie świata po angielsku-program języka angielskiego w grupie Bratków zapoczątkowany jako innowacja programowo- metodyczna w roku ubiegłym. Dzieci podczas codziennych sytuacji w przedszkolu oswajają się z językiem angielskim. Program autorstwa Anny Minkiewicz
 • Perełki Piątki-program zespołu tanecznego autorstwa Lucyny Szymańskiej, rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu połączone z kształtowaniem estetyki ruchu i opanowaniem zakresu kroków tańca nowoczesnego oraz ludowego.
 • Przedszkolny kucharz- program autorski na kanwie programu Co warto jeść? realizowany przez mgr Joannę Kozłowską. Przedszkolaki uczą się prawidłowych nawyków żywieniowych. Każdy otrzymuje paszport, który pozwala na pobyt w różnych krainach zdrowego żywienia.Połączony z treściami programu Zdrowy Przedszkolak.
 Działania promocyjne

 

Współpracy naszego przedszkola ze środowiskiem
służą następujące działania promocyjne: 

 • "Otwarte drzwi" i serdeczna atmosfera dla dzieci i rodziców
 • Wydawanie  gazetki przedszkolnej „ Kwiatuszek”( co kwartał)
 • Coroczne spotkania informacyjne dla rodziców zainteresowanych przed początkiem roku szkolnego 
 • Wystawy dziecięcych prac plastycznych naszych przedszkolaków  w różnych miejscach
 • Okazjonalne umieszczanie informacji o osiągnięciach przedszkola w gazetach lokalnych i na stronie przedszkola
 • Uczestniczenie dzieci z naszego przedszkola w rozmaitych imprezach, uroczystościach, konkursach itp. organizowanych na terenie naszego miasta i całego kraju
 • Publikacja osiągnięć na stronach internetowych i prasie
 • Świąteczne warsztaty plastyczne z rodzicami i dziećmi

PUBLIKACE NAUCZYCIELI:

 

 1. Projekt Instrumenty realizowany w Maczkach
 2. Scenariusz uroczystości Dnia Kota 2012
 3. Lekarstwo na egocentryzm
 4. Scenariusz zajęć  dla dzieci 3-4letnich: Dzień Żółty -dzień Słońca
 5. Uroczystość urodzin Kubusia Puchatka 2011r.
 6. Co to, warzywo czy owoc?” – zabawa dydaktyczna- scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
 7. Scenariusz Dnia Przyjaźni

 
 
Temat: Dzień żółty – dzień słońca
 
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności rozróżniania żółtego koloru i utrwalanie jego nazwy
- rozwijanie intencji twórczej poprzez improwizację ruchową
 
Cele szczegółowe:
dziecko:
-odbija balonik
- wyszukuje żółte słoneczka
- wymienia przedmioty, rzeczy, które mogą być żółte
- rzuca kostkę i liczy kropki znajdujące się na kostce
- tańczy z chustą i żółtą bibułą do piosenki
- odpowiednio reaguje na kolory
- bawi się zgodnie z innymi dziećmi chusta animacyjną
 
Metody pracy:
- czynna: metoda praktycznego działania
- słowna: wyjaśnienie, polecenie
- oglądowa: pokaz
 
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa
 
Środki dydaktyczne:
- plakietki – żółte słoneczka dla każdego dziecka
- płyta z CD z piosenkami
- paski żółtej bibuły
- żółte chusty
- żółte balony
- żółte piłeczki
- kostka
-kartki w trzech kolorach (niebieski, żółty, czerwony)
- chusta animacyjna
 
Przebieg:
1.Wizytówki żółtego słońca.. Dzieci otrzymują plakietki żółtego słoneczka
2.Powitanie - wierszykiem:
„Gdy Słoneczka się spotkają
na powitanie hura wołają”
3. Gimnastyka do wierszyka:
 Gimnastyka świetna sprawa
 Dla nas wszystkich to zabawa.
 Ręce w górę, w przód i w bok
 skłon do przodu, w górę skok.
 Głowa, ramiona, kolana, kostki
 kolana, kostki, kolana, kostki
 głowa, ramiona, kolana, kostki
 oczy, uszy, usta, nos.
 
4.Zawody „Żółtych słoneczek”
- kto dłużej będzie odbijał żółty balonik?,/ 2x
- „ukryte słoneczka” – odszukiwanie słoneczek na żółtym tle(na czas), /2x
- kto najwięcej wymieni przedmiotów, rzeczy, które mogą być żółte
-zaczarowana kostka (rzut żółtą kostką, liczenie kropek, losowanie zadania)
- najpiękniejszy taniec słoneczek z żółtymi chustami (dziewczynki – waka, waka shakira, chłopcy – kanikuły)
6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Przerwa w muzyce”
Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę w muzyce staja nieruchomo.
7.Zabawa ruchowa „ Gra w kolory”
Nauczyciel trzyma kartki w trzech kolorach (niebieski, żółty, czerwony),
Dzieci biegają po sali na sygnał zatrzymują się:
-n-l pokazuje niebieską kartkę a dzieci naśladują falowanie fal,
-n-l pokazuje żółtą kartkę, dzieci kłaniają się sobie,
-n-l pokazuje czerwoną kartkę, dzieci stają w różnych miejscach sali i skaczą jak pajace.
8.Zabawa ruchowa „Wesołe słoneczka”
- każde dziecko otrzymuje 2 paski żółtej bibuły;
- dzieci tańczą w rytm muzyki poruszając bibułkami trzymanymi w dłoniach
 (do piosenki „Słoneczko woła”)
9. Zabawy z chustą animacyjną:
·         „Stań na kolorze” – dzieci tańczą w rytm muzyki wokół chusty, gdy muzyka umilknie staja na kolorze podanym przez nauczyciela
·         „Skaczące balony” - przy szybkiej muzyce uczestnicy odbijają żółte balony chustą. Potrzebne jest skoordynowanie ruchów uczestników, aby balony nie wypadły poza chustę
·         „Fryzjer”
10. Zakończenie – podziękowanie i pożegnanie wierszykiem:
„Gdy Słoneczka się spotkają
na pożegnanie hura wołają”
 Opracowała Agnieszka Olechno

 

 

Powitanie gości i dzieci .rozwiazywanie zagadek:
 
 

a)Miś o bardzo małym rozumku, jest bardzo łakomy, lubi leniuchować, potrafi cieszyć się wszystkim i jest życzliwy dla każdego (Kubuś Puchatek)

b)Jest znany ze swej brykającej natury, wiecznie skory do zabawy, szczególnie upodobał sobie „wbrykiwanie” na przyjaciół(Tygrysek)

c)O żadnym dniu nie mówi,że jest dobry, wyolbrzymia swoje niepowodzenia, mimo wszystko lubią go wszyscy za jego marzycielska naturę(Kłapouchy)

 
 

d)Ma skłonności do brykania, to najmłodszy mieszkaniec Stuwiekowego Lasu (Maleństwo)

e)Uwielbia opowiadać historyjki z swojego życia, lubi rozmyślać, rowiazuje wszystkie problemy(Pan Sowa)

 

f) Jest malutki, niezaradny i stale drżący ze strachu (Prosiaczek)

 

g) To pewny siebie organizator, pracowity i wiecznie zabiegany, on zawsze organizuje wszystkie projekty (Królik)
 

 1. Rozmowa na temat znaczenia przyjaźni  i przyjaciół ( w nawiązaniu do ekranizacji opowiadania”Kubuś i przyjaciele” na którym dzieci były w kinie)

- Kto to jest przyjaciel?

-Co należy zrobić aby mieć przyjaciela?

-Co zrobić aby uszczęśliwić przyjaciela?

-Rysowanie szczęśliwej miny kredą  na tabliczkach

 1. Zabawy przyjaciół

a) Ogon Kłapouchego

Na spinaczach do bielizny przymocowane są chusty kreatywne. Kilkoro dzieci  z tyłu ma przyczepione do ubrania spinacze z chustami . Jedno dziecko jest Kłapouchym, który poszukuje ogona . Na znak nauczyciela dziecko bez ogona stara się zabrać  ogon jednemu z dzieci. Jeśli zdobędzie go to przyczepia sobie , a dziecko bez „ogonka” od tej pory goni inne, aby zdobyć ogon.

b) Marchewki Królika

Do kół hula-hop przypięte są kolorowe spinacze- marchewki. Dzieci  mają za zadanie na sygnał nauczyciela nazbierać jak najwięcej marchewek- spinaczy i przypiąć sobie do ubrania. Wygrywa to dziecko, które ma najwięcej przypiętych spinaczy na sobie.

c) Pszczółki

Kilkoro dzieci ma zawiązane oczy. Rodzice przypinają po 6 spinaczy do ubrania dziecka. Na sygnał nauczyciela dzieci muszą znaleźć spinacze -pszczółki i zdjąć je z ubrania. Wygrywa to dziecko , któremu uda się zdjąć z siebie jak najwięcej pszczółek spinaczy z siebie.

Zabawa ruchowa ze śpiewem:”Gdy szczęśliwy jesteś”

            I. Gdy szczęśliwy jesteś to z Kubusiem klaszcz x2

            Kiedy szczęścia smak poczujesz,

            pokaz nam to tak jak umiesz

            Gdy szczęśliwy jesteś to z Kubusiem klaszcz.

 

            II. Gdy szczęśliwy jesteś to z  Tygryskiem skacz  x2

            Kiedy szczęścia smak poczujesz,

            pokaz nam to tak jak umiesz

            Gdy szczęśliwy jesteś to  z Tygryskiem skacz.

8.      „Mój Przyjaciel”-zabawa kreatywna z wykorzystanie papierowych talerzyków.

Każda z grup otrzymuje papierowe talerzyki , z których ma za zadanie stworzyć postać przyjaciela( zwierzątko, zabawkę, itp.)

9.      Zaproszenie  wszystkich na tort urodzinowy do poszczególnych sal.

a) odśpiewanie „Sto lat”

b)degustacja tortu

c)zabawy taneczne przy muzyce

10.  Ewaluacja: rozdanie ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców

Opracowała i przeprowadziła : mgr Anna Minkiewicz


 
 
 
 
 
 1. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie Stokrotek dzieci 3 – 4 letnich
Temat: „Co to, warzywo czy owoc?” – zabawa dydaktyczna
 
Cele ogólne:
 • kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców
 • wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej (wykonanie szaszłyków według własnego pomysłu)
 
 
 
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 • rozpoznaje warzywa i owoce po wyglądzie
 • poprawnie dzieli zgromadzone okazy na zbiór warzyw i zbiór owoców
 • poprawnie odpowiada na pytania
 • współpracuje w grupie
 • nawleka na wykałaczkę  kawałki owoców
 
Metody pracy:
- czynna: metoda praktycznego działania
- słowna: wyjaśnienie, rozmowa, polecenie
- oglądowa: pokaz
 
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
 
Środki dydaktyczne:
- warzywa i owoce
- worek
- skakanki
- plakietki z warzywami i owocami
- patyki do szaszłyków, fartuszki
- nożyki
 
Przebieg:
1. „Promyczek uśmiechu"- zabawa integracyjna
Dzieci siedzą w kole. Nauczycielka mówi do dzieci: Wysyłam do Was promyczek uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu - ściska dłoń dziecka siedzącego obok - po prawej stronie i uśmiecha się. Dziecko przekazują sobie uśmiech bez słów, ściskając lekko dłoń kolegi z prawej strony i uśmiechają się.
2. „Chodzi kotek…” - zabawa wprowadzająca
Chodzi kotek po kółeczku obie rączki ma w woreczku, w worek wpadło coś dziwnego, co to, co to, jest takiego…dzieci wyciągają (owoce, warzywa) z worka zgadują co to takiego jest i kładą owoc lub warzywo na środek dywanu. (dla utrudnienia nauczyciel może w koszu schować zabawki lub inne przedmioty, które nie są warzywami i owocami)
3. „Co to warzywo czy owoc?” – zabawa dydaktyczna
Nauczyciel na podłodze układa dwa koła, mówić że w jednym powinny się
znajdować warzywa a w drugim owoce.
Dzieci warzywa i owoce ułożone na dywanie, dzielą na zbiór warzyw i owoców umieszczając je w odpowiednim kole. Chętne dziecko przelicza owoce i warzywa.
4. „Zdrowa sałatka” – zabawa ruchowa
Nauczyciel na podłodze układa dwa duże koła, następnie wyjaśnia zasady zabawy – dzieci
biegają truchtem po sali na słowa nauczyciela „sałatka warzywna” – dzieci które mają przyklejone plakietki z warzywami stają w środku koła, natomiast dzieci z plakietkami owoców biegają nadal po sali, na słowa nauczyciela „sałatka owocowa” – dzieci z plakietkami owoców stają w środku koła, dzieci z narysowanymi warzywami biegają nadal swobodnie po sali.
Po omówieniu zasad zabawy nauczyciel każdemu dziecku przykleja plakietkę z rysunkiem warzywa lub owocu i rozpoczyna zabawę.
5. Zabawa „Prawda czy fałsz”
Nauczycielka mówi zdania, dzieci jeśli się zgadzają mówią TAK jeśli nie zgadzają się mówią NIE.
- Czy jabłka rosną na jabłoni?
- Czy owocowe są zdrowe?
- Czy śliwka to warzywo?
- Czy gruszki rosną na wierzbie?
- Czy kompot gotuje się z owoców?
- Czy ogórki są niebieskie?
- Czy owoce są kwadratowe?
6. Konkurs dla rodziców „Obieranie ziemniaków”
Wytypowane 5 rodziców, każdy otrzymuje ziemniaka i nożyk. Zadanie polega na obraniu ziemniaka. Wygrywa ten, czyja obierka jest najdłuższa. Zwycięzca otrzymuje brawa.
7. „Owocowe szaszłyki” – wykonanie owocowych szaszłyków
- mycie rąk
- założenie fartuszków
- demonstracja wykonania szaszłyków przez nauczyciela
- wykonanie szaszłyków przez dzieci
- sprzątanie stanowisk pracy
- mycie rąk
- degustacja
8. „Jabłko” – dzieci siedzą w kole po turecku. W rytm muzyki podają sobie jabłko z rąk do rąk. W momencie wyłączenia muzyki odpada dziecko trzymające owoc.
9. Zakończenie zajęć
Nauczycielka dziękuje dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.
Dzieci rozchodzą się po sali i rozpoczynają zabawy według własnych zainteresowań.
      
Opracowała: Agnieszka Olechno
 

Współczesne przedszkola to nie tylko placówki opiekuńcze, ale przede wszystkim edukacyjne. Dbają o intelektualny rozwój naszych dzieci i uczą relacji społecznych. Specjaliści twierdzą bowiem, że  człowiek jako istota społeczna od najmłodszych lat właśnie w grupie rówieśniczej, czyli np.

w przedszkolu, uczy się relacji społecznych.

Trzylatek jest ciekawy świata, otwarty na nowości, więc przedszkole może mu pomóc rozwijać tę ciekawość. Dziecko, przebywając w grupie rówieśniczej, poznaje zasady obowiązujące w kontaktach z innymi dziećmi. Jednocześnie w przedszkolu ćwiczy swoją sprawność manualną, rozwija wyobraźnię i staje się bardziej samodzielne.

Oczywiście są też sceptycy, którzy twierdzą, że trzylatka nie powinno się jeszcze uspołeczniać, bo nie potrafi się bawić z rówieśnikami. Dla niego wciąż najważniejszy jest bliski dorosły, którego może naśladować. Z tą opinią nie zgadza się psycholożka Agnieszka Warzocha, mama trojga dzieci, która choć nie chodziła do pracy, posyłała swoje dzieci do przedszkola, twierdząc, że przedszkole jest szkołą życia dla dzieci w każdym wieku.

– Oczywiście, każde dziecko jest gotowe na pójście do przedszkola, a dokładniej mówiąc, na opuszczenie domu i swoich bliskich dorosłych w różnym wieku, ale człowiek jako istota społeczna potrzebuje umiejętności życia społecznego. Znam dorosłych, którzy nie chodzili do przedszkola i do dziś nie umieją się odnaleźć w społeczeństwie. Nie wiedzą, że trzeba np. pomóc innym. Są społecznymi inwalidami. Dzieci niechodzące do przedszkola mają zaburzoną samoocenę. Dorośli, z którymi się kontaktują, dają im fory. Często więc nieświadomie zawyżamy dziecku samoocenę. Chwalimy je za wszystko, dajemy wygrać. Dopiero w grupie rówieśniczej dziecko się dowie, co tak naprawdę potrafi i zweryfikuje swoją samoocenę – przekonuje Agnieszka Warzocha. Im wcześniej poznają realny świat i to, że istnieją inni, z którymi trzeba wypracować relacje, tym dla ich społecznego rozwoju lepiej.

– Trzylatek jest egocentrykiem, a egocentryk nie umie funkcjonować w społeczeństwie. Im wcześniej wyzbędzie się egocentryzmu, tym lepiej – dodaje Agnieszka Warzocha.

Aktywizują lokalną społeczność

Choć przedszkolna edukacja jest tak bardzo ważna, to ze statystyk wynika, że niewiele ponad 60 proc. dzieci w Polsce jest obecnie objętych wychowaniem przedszkolnym, z czego tylko 30 proc. na wsiach. W ostatnich 20 latach zamknięto ich tam ponad połowę. Do przedszkola chodzi więc tylko co trzecie wiejskie dziecko. To jeden z najniższych wskaźników upowszechniania edukacji przedszkolnej w Unii Europejskiej. Tę sytuację mogłoby poprawić objęcie przedszkoli subwencją oświatową. Ale zanim do tego dojdzie, powstają stowarzyszenia, fundacje i inne pozarządowe organizacje, który wzięły sobie do serca wychowanie przedszkolne i chcąc poprawić statystyki, działają m.in. na terenach wiejskich.

– Na wsi przedszkola są bardzo potrzebne. I co ważne, pełnią inne funkcje niż w mieście. Dzieci na wsi często są w ciągu dnia pozostawione same sobie. Dawno bowiem minęły czasy, gdy biegały po łąkach i wspinały się po drzewach. Dziś polska wieś wygląda inaczej. Nie ma na nich wielodzietnych i jednocześnie wielopokoleniowych rodzin. Młodzi zazwyczaj mieszkają sami. Mają jedno lub dwoje dzieci, które tak jak dzieci z miast spędzają samotnie czas przed telewizorem. Zdarzają się więc dzieci zaniedbane. Pozostawione same sobie mają np. zaburzone więzi społeczne i bardzo ubogie słownictwo – twierdzi Elżbieta Tołwińska- Królikowska, wiceprezes Federacji Oświatowych, która jest autorem projektu „Małe przedszkole w każdej wsi".

 

Projekt „Instrumenty”

 

Na przełomie marca i kwietnia w grupie Maczków realizowany był projekt edukacyjny „Instrumenty”.  Inspiracją do zrealizowania tej tematyki  były obserwacje dzieci, które samorzutnie wykazywały zainteresowanie muzyką i muzykowaniem.

W trakcie realizacji tematyki dzieci poznały różne instrumenty muzyczne. Omawiały ich wygląd, brzmienie, technikę gry na nich. Wśród instrumentów poznawanych każdego dnia (bębenek, grzechotka, kołatka, marakas, tamburyn, flet, harmonijka, dzwonek, dzwonki chromatyczne, talerze, akordeon, pianino elektryczne) pojawiały się te, które dzieci wykonały wspólne w przedszkolu oraz zrobione w domu z pomocą rodziców i dziadków. Wśród licznych grzechotek i bębenków powstały  flety, trąbki, piszczałki, dzwoneczki, talerze wykonane z pokrywek od garnków i gitary (drewniana i papierowa). Wszystkie instrumenty powstały z nieużytków dostępnych w domu oraz pięknie ozdobione.

Wiele radości dostarczyło przedszkolakom odkrycie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych. Dzieci wydawały dźwięki korzystając                  z części swego ciała: klaskały, tupały, kląskały, cmokały, dmuchały it.p. Z zapałem                           i pomysłowością muzykowały wykorzystując przybory kuchenne (łyżki, trzepaczki do jajek, tłuczki do mięsa, wałki do ciasta i inne) oraz użytkowe ( papier, folię, balony, szklanki, grzebień).

Szczególnie interesujące okazały się spotkania z ekspertami, którzy przekazali dzieciom wiele ciekawostek na temat instrumentów muzycznych. Byli to muzycy z  młodzieżowej orkiestry dętej, grający na saksofonach i tenorze, Pan Stasio - grający na gitarach akustycznej                       i elektrycznej oraz Pani Dyrektor grająca na pianinie. Początkowo dzieci były onieśmielone                i lekko przestraszone głośnością dźwięków, jakie wydawały instrumenty ale po kilku chwilach każde z nich chciało dotknąć, obejrzeć dokładnie instrument no i przede wszystkim zagrać! Przedszkolaki przekonały się, że niektóre instrumenty są ciężkie i duże. Małe dzieci nie są często w stanie same je utrzymać a i gra na nich wymaga niekiedy siły a przede wszystkim praktyki. Dowiedziały się również, jak należy dbać o instrumenty aby mogły nam jak najdłużej służyć.

Tematyka projektu wykorzystana została w licznych pogadankach, opowiadaniach grach i zabawach. Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące instrumentów, rozpoznawały je dotykiem, po dźwięku. W trakcie licznych zabaw usprawniały narządy artykulacji, ćwiczyły oddech. Doskonaliły umiejętność uważnego słuchania, dłuższego skupiania uwagi oraz formułowania i zadawania pytań  dorosłym. Przeliczały, klasyfikowały, porównywały określały ich położenie, projektowały i tworzyły prace plastyczne na temat instrumentów. Dzieci wykorzystywały instrumenty do swobodnych zabaw tematycznych. Improwizowały grę na nich oraz tworzyły akompaniament do znanych piosenek i wierszyków. Ćwiczyły zgodną współpracę w zespołach i cierpliwe czekanie na swoją kolej.

Podsumowaniem projektu był mini konkurs wiedzy na temat instrumentów muzycznych zorganizowany w grupie. Dzieci zaprezentowały również swoje umiejętności wokalno – muzyczne na forum przedszkola w takcie obchodów Dnia Ziemi.

 

Zrealizowany projekt edukacyjny p.t. „Instrumenty” dostarczył dzieciom wiele radości oraz pozwolił być im aktywnymi i twórczymi.

 Galeria zdjęć

 

Realizator projektu:  mgr Anna Klim

 

Zajecia dodatkowe w roku szkolnym 2012/2013
 

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: 

 1. koncerty muzyczne w wykonaniu artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej,
 2.   umożliwiamy dzieciom uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych  i seansach filmowych
 3.   organizujemy  ciekawe wycieczki krajoznawcze i inne;
 4.   przygotowujemy urozmaicone, smaczne i  zdrowe posiłki;

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci poprzez udział w:

 1. kole teatralnym " Zielone Żabki"
 2.  kole rytmicznym” Wszystko gra”
 3. kole plastycznym " Mały Artysta"

Zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców:

 •    język angielski  odbywa się we wtorki o godzinie 12.30
 •    zajęcia rytmiczno-taneczne odbywają się w środy o godzinie 12.30
 •    zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w czwartek o godzinie 12.30
 • basen w każdy piatek o 12.30


 
ARCHIWUM 
 • Rok szkolny 2010/2011
 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 16.30
Podstawa programowa realizowana jest od 7.30 do 12.30

Kadra pedagogiczna
 

Dyrektorem przedszkola jest  mgr Lucyna Jolanta Szymańska.

W naszym przedszkolu nauczycielki wspierają wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania, respektują prawa dziecka i szanują jego godność, stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Posiadają kwalifikacje z zakresu:

 • pedagogiki przedszkolnej
 • pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną
 • terapii pedagogicznej
 • pedagogiki resocjalizacyjnej
 • informatyki
 • pedagogiki zabawy
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 
Nauczycielki tworzą warunki do działań kreatywnych każdego wychowanka, opracowują i wdrażają własne programy innowacyjne, na bieżąco diagnozują i monitorują rozwój dziecka. oraz rozpoznają i analizują indywidualne przypadki edukacyjne i wychowawcze. Nauczycielki potrafią pomóc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego trudnych problemach rozwojowych. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Zespołem Szkół Integracyjnych.

 GRUPY PRZEDSZKOLNE

Grupa Maczków mgr Anna Klim i mgr Małgorzata Dębko
Grupa Stokrotek mgr Agnieszka Mazuryk i mgr Lucyna Szymańska
Grupa Bratkówmgr Joanna Kozłowska i mgr Anna Minkiewicz

Programy autorskie:
 • Będę przedszkolakiem -program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 •  Praca z dzieckiem uzdolnionym plastycznie - program koła plastycznego " Mały artysta" autorstwa Agnieszki Mazuryk umożliwiający rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci, rozwijanie zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych
 • Zielone Żabki- program koła teatralnego umożliwiający wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy , a także aktywości emocjonalnej i ruchowej autorstwa Małgorzaty Dębko
 • Wszystko gra-program rozwijający indywidualne zainteresowania muzyczno-rytmiczne dzieci, kształcenie umiejętności odbioru i przetwarzania muzyki autorstwa Anny Klim
 • Nazywanie świata po angielsku- program języka angielskiego w grupie Bratków zapoczątkowany jako innowacja programowo- metodyczna w roku ubiegłym. Dzieci podczas codziennych sytuacji w przedszkolu oswjają się z językiem angielskim. Program autorstwa Anny Minkiewicz
 •  Perełki Piątki-program zespołu tanecznego autorstwa Lucyny Szymańskiej, rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu połączone z kształtowaniem estetyki ruchu i opanowaniem zakresu kroków tańca nowoczesnego oraz ludowego.
 • Przedszkolny kucharz- program autorski na kanwie programu Co warto jeść? realizowany przez mgr Joannę Kozłowską.Przedszkolaki uczą się prawidłowych nawykow żywieniowych. Każdy otrzymuje paszport, który pozwala na pobyt w różnych krainach zdrowego żywienia.
Pracujemy w oparciu o autorski program wychowania przedszkolnego Przedszkole - kraina radości
mgr Lucyny Jolanty Szymańskiej
 
Zajęcia dodatkowe( płatne przez rodziców) :
 • Język angielski metodą Helen Doron : raz w tygodniu (nauczycielki w przedszkolu utrwalają dwa razy dziennie )to co dzieci poznały na zajęciach.
 • Fitness z gimnastyką korekcyjną : raz w tygodniu
 • Basen- zajęcia wodne - raz w tygodniu
 • Zajęcia muzyczne - raz w tygodniu
 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
W roku szkolnym 2010/2011 zaplanowano  ewaluację dotyczącą:
 
Obszar 1 EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1.3 Respektowane są normy społeczne- odpowiedzialna: Agnieszka Olechno , Małgorzata Dębko
 
Obszar 2 PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU
2.1 Koncepcja pracy przedszkola- odpowiedzialne : Agnieszka Olechno , Małgorzata Dębko
2.5 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci- odpowiedzialne:Anna Minkiewicz , Anna Drożdżewicz
 
Obszar 3 FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
3.2 Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola- odpowiedzialne: Anna Minkiewicz , Anna Drożdżewicz
 
Obszar 4 ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny-odpowiedzialna: Lucyna Szymańska
 
 

 • Kubusiowi Przyjaciele Natury 
 
 
 • Szkoła bez Przemocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 2009/2010

O naszym przedszkolu
 1. Należymy do Klubu Czytajacych Przedszkoli- realizujemy akcje kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
   
 2. Wydajemy własną Gazetkę Przedszkolną" Kwiatuszek"
   
 3. Realizujemy Program Bezpiecznego Przedszkolaka, któreg celem jest:
  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym, kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci, przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania, ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym,kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i policjanta postrzeganego jako przyjaciela dziecka, osoby godnej zaufania.
 4. Uczestniczymy w innowacji pedagogicznej " Nazywanie świata po angielsku"
 5. Realizujemy program Przyjaciele Zippiego.
  Jest to międzynarodowy program
  Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program skierowany jest do dzieci 5-7 letnich.
 6. Uczestniczymy w programie " Co warto jeść?"- kształcimy nawyki  żywieniowe u dzieci przedszkolnych
 7.                                                 
 8.                                                          
Kadra Pedagogiczna naszego Przedszkola:
 
 • Grupa Maczków: mgr Anna Klim i mgr Małgorzata Dębko
 
 • Grupa Bratków: mgr Anna Minkiewicz i  mgr Joanna Kozłowska
 
 • Grupa Stokrotek : mgr Agnieszka Mazuryk i mgr Lucyna Szymańska
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA : mgr Lucyna Jolanta Szymańska
 
W roku szkolnym 2009/2010 pracujemy w oparciu
o autorski program wychowania przedszkolnego
" Przedszkole - radosna kraina" mgr Lucyny Jolanty Szymańskiej

 
Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie i rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół obszarów edukacyjnych zgodnych z nową Podstawą Programową
Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe.
Dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z bezpłatnych ćwiczeń pod opieką logopedy.
 
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia  zespołów:
 • Teatralnego Kółka „ Zielone Żabki”
 • Tanecznego „ Perełki Piątki”.
Zapraszamy również na zajęcia dodatkowe:
 
Nowa podstawa programowa
NASZE PUBLIKACJE
 
 rok szkolny 2013/2014
1.Scenariusz zajęć z języka angielskiego

 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH- opracowała  mgr Agnieszka Mazuryk
Scenariusz zajęć : Muzykalna folia- opracowała mgr Joanna Kozłowska
 
 
 
Galeria Prac Dzieci
1. MOTYLKI
2.Wiosenne kwiaty
3. Papierowe Pieski
 
 • rytmika
 • fitness z gimnatyką korekcyjną
 • nauka języka angielskiego