Przedszkole nr 5 w Sokółce

Aktualności

   

 

 

Wspieramy Igora

Kochani zapraszamy do naszego Przedszkola nr 5 w Sokółce.

Mamy cuda , cudeńka: palmy, stroiki , ksiązki i ciasto oraz inne rzeczy.
Możecie wspomóc naszego wychowanka Igora.

PRZYBYWAJCIE !!!

Nasze Przedszkolaki w nagrywają
Definitywnie żegnamy zimę ???? i to piosenką ????pt. „Na Biegunie Północnym” zarejestrowaną w Studiu Qultura w Sokółce
Wykonały ją ???? „Stokrotki” ???? z Przedszkola nr 5
Wyszło fajowo ???? Uwagę przykuwa choreografia ????
Utwór pochodzi z płyty „Lutowe muzykowanie" -miesięcznik „Bliżej Przedszkola”
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia naszych Przedszkolaków
Uwaga Rodzice dzieci 6letnich

Szanowni Rodzice!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że od 1 września 2023 roku zostanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 43 utworzony oddział przedszkolny (całodzienny tj. funkcjonujący od godz. 7:30 do 16:30), do którego może być przyjętych 25 dzieci w wieku 6 lat, przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Zachęcamy Rodziców do zapisania swoich sześciolatków do tej placówki, szczególnie dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. W tym celu należy Dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko poinformować o decyzji zmiany placówki i dopełnić stosownych formalności.

W przypadku pytań dotyczących nowopowstałego oddziału przedszkolnego, proszę skontaktować się z wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce Panią Małgorzatą Kasperuk tel. 857113579 wew. 51.

 

Referat oświaty

Anna Żemajduk

Dni Otwarte 2023

W ramach dni adaptacyjnych w dniach  23 luty 2023 do 3 marca 2023

zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na DNI Otwarte.

Rekrutacja do przedszkola 2023_2024

Szanowni Rodzice!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska  informuje, iż od 6.02.2023 r. od godz. 8.00 do 17.02.2023 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.

W terminie od 20.02.2023 r. od godz. 8.00 do 10.03.2023 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci –
mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z niezbędnymi załącznikami.

Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną zamieszczone są poniżej.
Prosimy o uzupełnienie wniosku i dostarczenie go tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Nie należy dublować wniosków do kilku przedszkoli jednocześnie.

Zgodnie z prawem oświatowym, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Kontakt do przedszkoli:

Przedszkole nr 1 w Sokółce
ul. Sikorskiego 4
tel. 85 711-20-96

Przedszkole nr 2 w Sokółce
Os. Zielone 5
tel. 85 711-20-43

Przedszkole nr 3 w Sokółce
ul. Kresowa 73
tel. 85 711-25-05

Przedszkole nr 4 w Sokółce
ul. H. Kołłątaja 22
tel. 85 711-24-66

Przedszkole nr 5 w Sokółce
Os. Centrum 18
tel. 85 711-25-39

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym – 8 pkt,
 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt,
 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – 9 pkt,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny – 12 pkt,
 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

W załączniku Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2023/2024 oraz wnioski i oświadczenia

DO POBRANIA: Harmonogram

Załączniki:

WNIOSEK_o_przyjecie_do_przedszkola_2023_2024.docx

OŚWIADCZENIE_DOTYCZĄCE_PRACY_OBOJGA_RODZICÓW.docx

OŚWIADCZENIE_DOTYCZĄCE_RODZEŃSTWA_DZIECKA.docx

OŚWIADCZENIE_O_POTRZEBIE_WYDŁUŻONEJ_OPIEKI_PRZEDSZKOLNEJ.docx

OŚWIADCZENIE_O_SAMOTNYM_WYCHOWYWANIU_DZIECKA.docx

OŚWIADCZENIE_O_WIELODZIETNOSCI.docx

POTWIERDZENIE_WOLI_2023_2024.docx