Kontakt
Przedszkole nr 5 w Sokółce

Aktualności

   

 

 

II Turniej Szachowy w naszym przedszkolu

Po raz drugi w naszym przedszkolu odbył się turniej szachowy. Sędziowie : Małgorzata Dębko i Magdalena Łukaszuk

W turnieju wzięło udział 10 przedszkolaków , którzy na codzień biorą udział w Kole Szachowym w Przedszkolu nr 5 w Sokołce.Opiekunem koła jest Małgorzata Dębko.
Od wielu lat pod jej kierunkiem nasi wychowankowie odnoszą sukcesy szachowe.

Pierwsze miejsce zdobyła : Michalina Kocisz; Drugie miejsce Jan Chomko; Trzecie miejsce : Jaromir Kiryziuk i Łucja Laszuk.

Gratulujemy Wszystkim Przedszkolnym Szachistom i życzymy dalszych sukcesów

Galeria Zdjęć z II Turnieju Szachowego

List Ministra Zdrowia do Rodziców

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej
podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw
chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Stąd inicjatywa
skierowania listu Ministra Zdrowia bezpośrednio do rodziców/ prawnych opiekunów dzieci.
Podkreślenie roli rodziców w procesie uświadamiania dzieciom potrzeby dbania
o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony jest ważne
w procesie edukacji zdrowotnej jak podkreśliła Pani Barbara Nowacka Minister Edukacji
w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty.
W związku z powyższym, zachecam Rodziców do zapoznania
 z listem Ministra Zdrowia
Załącznik:
List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Bezpłatne konsultacje

W zakładce Konsultacje rodzicom pojawiła się nowa propozycja w ramach projektu Szkoła dostępna dla Wszystkich.

Zachęcamy do skorzystania z oferty bezpłatnych konsultacji.

Przykładowe sytuacje:

 • symptomy zaburzeń rozwojowych na etapie rozwojowym 3-6 lat;
 • niepokojące objawy w zachowaniu i rozwoju dziecka;
 • planowanie wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
 • dostosowania edukacyjne dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • formy wsparcia w systemie oświaty dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z doświadczeniem migracji.

Obszar  trudności edukacyjnych i wychowawczych w okresie 3-6 lat

Przykładowe sytuacje:

 • brak harmonijności rozwoju na etapie rozwojowym 3-6 lat;
 • trudne zachowania dziecka, np. zachowania agresywne, lękowe, nadpobudliwość, niska koncentracja;
 • trudności w relacji z dzieckiem;
 • nieprawidłowości w rozwoju psychicznym i/lub emocjonalnym;
 • problemy w zakresie treningu czystości i sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych;
 • przeżywanie lęku separacyjnego (reaguje silnym lękiem na rozłąkę z rodzicem) i wynikające z tego problemy z uczęszczaniem do przedszkola, problemy adaptacyjne;
 • problemy z podporządkowaniem się regułom i zasadom zabawy.

Dyżur wakacyjny 2024

W  okresie  wakacyjnym  planowany  jest  dyżur  przedszkoli:

Lipiec:

Przedszkole Nr 1 ul. Sikorskiego 4;  tel. 85-711-20-96

Przedszkole Nr 4 ul. Kołłątaja 22; tel. 85-711-24-66

Przedszkole Nr 2 ul. Osiedle Zielone 5;  tel. 85-711-20-43

Sierpień:

Przedszkole Nr 3 ul. Kresowa 73; tel. 85-711-25-05

Przedszkole Nr 5 ul. Osiedle Centrum 18;  tel. 85-711-25-39

 

Zapraszamy  do  zapisów dzieci Rodziców pracujących w danym miesiącu, którym  niezbędne  jest  zapewnienie  opieki  w  czasie wakacji.

Terminy zgłoszenia na poszczególne miesiące dyżuru wakacyjnego:

 • Od 16 maja do 27 maja 2024 r. – zgłoszenie w przedszkolu, do którego teraz uczęszcza dziecko.
 • 0d 28 maja do 6 czerwca 2024 r. dzieci z innych przedszkoli- wypełnienie wniosku w wybranym dyżurującym przedszkolu.
 • ( zapisy bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola)

Liczba miejsc w przedszkolach jest ograniczona.

WNIOSEK NA PRZERWĘ WAKACYJNĄ DO POBRANIA

Kryteria zapisania dziecka na dyżur wakacyjny:

 1. Oboje rodzice pracujący w sierpniu lub pracująca osoba samotnie wychowująca dziecko  - oświadczenie rodzica zawarte we wniosku (pracujący w danym miesiącu).
 2. Deklarowany co najmniej 7 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu oraz 3 posiłki przez cały miesiąc dyżuru.

 

7 czerwca 2024 r. wywieszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w przedszkolach. Rodzice indywidualnie otrzymają kartki o opłatach za przedszkole.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty do dnia 20 czerwca 2024 r. (kwota zaksięgowana na koncie dyżurnego przedszkola). W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i numer przedszkola dyżurującego.